کسب و کار ما حفظ و بهبود زندگی انسانها است . ملاک سنجش همه کارهای ما میزان موفقیت در دست یابی به این هدف است ************* هدف غایی برگ زرین خدمت صادقانه به جامعه ، از طریق عرضه فرآورده و خدماتی است که از نظر کیفیت عالی و از نظر قیمت برای مشتریان منصفانه باشد ****** کانون آگهی تبلیغاتی برگ زرین

 تعرفه قیمت (قیمت ها تا پایان سال  1396 معتبر است)  

این مجله ها هر ماه در غرب تهران چاپ و پلاک به پلاک توزیع می گردد برای اطلاع دقیق به محدوده های تحت پوشش مراجعه کنید

قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه چاپ آگهی در آگهی نامه های کانون تبلیغاتی برگ زرین

 

   

 • تعرفه درج آگهی در مجله آگهی

   روی جلد   پشت جلد  پشت روی جلد و روبرو پشت پشت روی جلد و روبرو  صفحات داخلی نیم صفحه داخلی 1/4صقحه   1/8 صفحه
  2/400/000 2/100/000 1/000/000  900/000  570/000 300/000 180/000 100/000

   

 

 تعرفه قیمت ویژه نامه برج ها و مجتمع های مسکونی منطقه 22 غرب تهران

 با شمارگان 6000 جلد 

قیمت ها به تومان می باشد.

 

   

 • تعرفه درج آگهی در مجله برگ زرین ویژه برج های منطقه 22

   روی جلد   پشت جلد  پشت روی جلد و روبرو پشت پشت روی جلد و روبرو  صفحات داخلی نیم صفحه داخلی 1/4صقحه   1/8 صفحه
  1/800/000 1/600/000 700/000  600/000  350/000 200/000 120/000 70/000

   

 

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END