کسب و کار ما حفظ و بهبود زندگی انسانها است . ملاک سنجش همه کارهای ما میزان موفقیت در دست یابی به این هدف است ************* هدف غایی برگ زرین خدمت صادقانه به جامعه ، از طریق عرضه فرآورده و خدماتی است که از نظر کیفیت عالی و از نظر قیمت برای مشتریان منصفانه باشد ****** کانون آگهی تبلیغاتی برگ زرین

محدوده3، زمان توزیع 12 هرماه

پخش در نیمه جنوب غربی منطقه 5 شامل جنت آباد جنوبی - شهر زیبا - اندیشه - سازمان آب ، آیت ا... کاشانی - بهار شمالی چهار باغ - شاهین جنوبی - بلوار تعاون - آلاله - شربیانی - پیامبر غربی - - بهار جنوبی - الهام

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END