کسب و کار ما حفظ و بهبود زندگی انسانها است . ملاک سنجش همه کارهای ما میزان موفقیت در دست یابی به این هدف است ************* هدف غایی برگ زرین خدمت صادقانه به جامعه ، از طریق عرضه فرآورده و خدماتی است که از نظر کیفیت عالی و از نظر قیمت برای مشتریان منصفانه باشد ****** کانون آگهی تبلیغاتی برگ زرین

محدوده6، زمان توزیع 25 هرماه

پخش در محدوده 6 نیمه جنوبی منطقه 2 شهرداری تهران :آریا شهر - صادقیه - مرزداران - شهرک ژاندارمری شهرک آزمایش - آلستوم - ستارخان شهر آرا - تهران ویلا -  طرشت و .....

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END