کسب و کار ما حفظ و بهبود زندگی انسانها است . ملاک سنجش همه کارهای ما میزان موفقیت در دست یابی به این هدف است ************* هدف غایی برگ زرین خدمت صادقانه به جامعه ، از طریق عرضه فرآورده و خدماتی است که از نظر کیفیت عالی و از نظر قیمت برای مشتریان منصفانه باشد ****** کانون آگهی تبلیغاتی برگ زرین

محدوده5، زمان توزیع 19 هرماه

پخش در نیمه جنوب شرقی منطقه 5 شامل بلوار فردوس شرق و غرب - پیامبر شرقی - اباذر - مهران - بهنام - فرهنگیان آیت اله کاشانی عقیل - ورزی - حسن آباد شمالی و جنوبی و .....

 

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END