کسب و کار ما حفظ و بهبود زندگی انسانها است . ملاک سنجش همه کارهای ما میزان موفقیت در دست یابی به این هدف است ************* هدف غایی برگ زرین خدمت صادقانه به جامعه ، از طریق عرضه فرآورده و خدماتی است که از نظر کیفیت عالی و از نظر قیمت برای مشتریان منصفانه باشد ****** کانون آگهی تبلیغاتی برگ زرین

محدوده4، زمان توزیع 17 هرماه

پخش در نیمه شمال شرقی منطقه 5 شامل : شهرک ارغوان - شهرک دانشگاه - پونک میرزا بابایی - سردار جنگل - باغ فیض - باهنر تیراژه - بلوار شهید مخبری و ......

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END