کسب و کار ما حفظ و بهبود زندگی انسانها است . ملاک سنجش همه کارهای ما میزان موفقیت در دست یابی به این هدف است ************* هدف غایی برگ زرین خدمت صادقانه به جامعه ، از طریق عرضه فرآورده و خدماتی است که از نظر کیفیت عالی و از نظر قیمت برای مشتریان منصفانه باشد ****** کانون آگهی تبلیغاتی برگ زرین

محدوده2، زمان توزیع 9 هرماه

پخش در نیمه شمال غربی منطقه 5 شهرداری تهران 

شامل جنت آباد شمالی و مرکزی - گلستان - شهران - کن - کوهسار - شهرک نفت شاهین شمالی - سیمون بولیوار- بعثت و .......

 

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END