نقشه محدوده 4

نقشه محدوده 4Reviewed by Webmaster on Apr 10Rating:

محدوده 4

شامل پخش در نیمه شمال شرقی منطقه 5 : شهرک ارغوان – شهرک دانشگاه ، پونک میرزا بابایی، سردار جنگل ، باغ فیض – باهنر تیراژه – بلوار شهید مخبری و…