محدوده 6

شامل پخش در محدوده 6 نیمه جنوبی منطقه 2 شهرداری تهران: آریا شهر، صادقیه ، مرزداران، شهرک ژاندرمری، شهرک آزمایش، آلستوم، ستارخان شهرآرا، تهران ویلا – طرشت و…

محدوده 5

شامل پخش در نیمه جنوب شرقی منطقه 5 : بلوار فردوس شرق و غرب، – پیامبر شرقی – اباذر – مهران – بهنام – فرهنگیان آیت اله کاشانی عقیل – ورزی – حسن اباد شمالی و جنوبی – و…

محدوده 4

شامل پخش در نیمه شمال شرقی منطقه 5 : شهرک ارغوان – شهرک دانشگاه ، پونک میرزا بابایی، سردار جنگل ، باغ فیض – باهنر تیراژه – بلوار شهید مخبری و…

محدوده 3

شامل پخش در نیمه جنوب غربی منطقه 5 شامل جنت آباد جنوبی ، شهر زیبا، اندیشه ، سازمان آب ، آیت ا… کاشانی، بهار شمالی چهار باغ ، شاهین جنوبی، بلوار تعاون ، آلاله ، شربیانی ، پیامبر غربی ، بهار جنوبی، الهام

محدوده 2

شامل پخش در نیمه شمال غربی منطقه 5 شهرداری تهران

شامل جنت آباد شمالی و مرکزی، گلستان شهران، کن ، کوهسار، شهرک نفت شاهین شمالی ، سیمون بولیوار، بعثت و…

محدوده یک

منطقه 22 شهرداری تهران: شامل سه راه دهکده ، چشمه، زیبادشت بالا، شهرک صدار، کوهک ، هوانیروز، شهرک گلستان، دهکده، شهرک های نمونه ، دژبان، روغن نباتی ، شهرک شهاب ، برج های اطراف میدان ساحل و دریاچه ، ایزدیار، و آزاد شهر

محدوده 1: ( شمارگان آگهی نامه 12000 جلد ) جهت رویت نقشه دقیق اینجا کلیک نمایید 

منطقه 22 شهرداری تهران : شامل سه راه دهکده ، چشمه ، زیبادشت بالا ، شهرک صدرا ، کوهک ، هوانیروز ، شهرک گلستان ، دهکده ، شهرک های نمونه ، دژبان ، روغن نباتی ، شهرک شهاب ، برج های اطراف میدان ساحل و دریاچه ، ایزدیار ، پیکانشهر و آزاد شهر 

در محدوده 1 هر ماه  2 آگهی نامه چاپ و توزیع می گردد آگهی نامه دوم در برج های مستقر در منطقه 22 با شمارگان 6 هزار چاپ و طبق قرارداد با مدیران برج ها واحد به واحد توزیع می گردد جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید 

**************************************************************************************************************************************************

محدوده 2: ( شمارگان آگهی نامه 10000 جلد ) 

پخش در نیمه شمال غربی منطقه 5 شهرداری تهران 

شامل جنت آباد شمالی و مرکزی – گلستان – شهران – کن – کوهسار – شهرک نفت شاهین شمالی – سیمون بولیوار- بعثت و …….

جهت رویت نقشه دقیق اینجا کلیک نمایید .

*************************************************************************************************************************************************

محدوده 3: ( شمارگان آگهی نامه 10000 جلد ) 

پخش در نیمه جنوب غربی منطقه 5 شهرداری تهران

شامل جنت آباد جنوبی – شهر زیبا – اندیشه – سازمان آب ، آیت ا… کاشانی – بهار شمالی چهار باغ – شاهین جنوبی – بلوار تعاون – آلاله – شربیانی – پیامبر غربی – – بهار جنوبی – الهام

جهت رویت نقشه دقیق اینجا کلیک نمایید .

*************************************************************************************************************************************************

محدوده 4: ( شمارگان آگهی نامه 10000 جلد ) 

پخش در نیمه شمال شرقی منطقه 5 شهرداری تهران

شامل : شهرک ارغوان – شهرک دانشگاه – پونک میرزا بابایی – سردار جنگل – باغ فیض – باهنر تیراژه – بلوار شهید مخبری و ……

جهت رویت نقشه دقیق اینجا کلیک نمایید .

*************************************************************************************************************************************************

محدوده 5: ( شمارگان آگهی نامه 10000 جلد ) 

پخش در نیمه جنوب شرقی منطقه 5 شهرداری تهران

شامل : بلوار فردوس شرق و غرب – پیامبر شرقی – اباذر – مهران – بهنام – فرهنگیان آیت اله کاشانی عقیل – ورزی – حسن آباد شمالی و جنوبی و …..

جهت رویت نقشه دقیق اینجا کلیک نمایید .

*************************************************************************************************************************************************

محدوده 6: ( شمارگان آگهی نامه 10000 جلد ) 

پخش در نیمه جنوبی منطقه 2 شهرداری تهران

شامل : :آریا شهر – صادقیه – مرزداران – شهرک ژاندارمری شهرک آزمایش – آلستوم – ستارخان شهر آرا – تهران ویلا –  طرشت و …..

*************************************************************************************************************************************************

آگهی نامه برج ها با تیراژ 6000( ویژنامه برج های مسکونی منطقه 22):

پخش در برج های عرفان ، صیاد1 ، احرار، پارسیا ، سما ، آوا ، آسمان ، قائم ، زیتون، امین، شهاب شهر، نگین غرب، سروناز و…