اسامی برندگان برج ها

اسامی برندگان آگهی نامه ویژه برج ها غرب تهران

کانون تبلیغاتی برگ زرین هر ماه به تعدادی از کسانی که در برج های غرب تهران ساکن می باشند جوایزی اهدا می نماید.

برای شرکت در این قرعه کشی شما باید ساکن یکی از برج ها باشید و در زمان که مجله برجها پخش شد و مجله به دست تان رسید ، در صفحه نخست یک برگه قرعه کشی وجود دارد که کد سریالی در آن درج شده است ، شما عزیزان می توان وارد این قسمت شرکت در قرعه کشی بشوید و کد سریال را ثبت کنید.

قرعه کشی به صورت تصادفی انجام می شود و لیست برندگان در کانال تلگرامی و وب سایت درج می شود.

ردیفنامهمراهنام برجنوع جایزه