تعرفه آگهی در مجله

تعرفه آگهی نامه های مجله تبلیغاتی برگ زرین در سال 1398

(با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و همچنین نیاز بازار به تبلیغات (برای فروش و کسب درآمد) و ذکر این نکته که مسئولیت امر تبلیغات و گسترش فضای کسب و کار شما عزیزان نزدیک به ربع قرن جزو وظایف و مسئولیت این مجموعه نهادینه شده، لذا این مجموعه برای پیشبرد اهداف کسب و کار شما و عدم ایستایی آن ، اقدام به تغییر تاکتیک تبلیغاتی و چاپی خود در سال 98 نموده است. پایند باشید%)

قیمت ها به تومان می باشد!

محدوده شهرک گلستان و دیگر محدوده های منطقه 5 با شمارگان 9600 با ابعاد خشتی 16*17 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت  پشت جلدلت(گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه
4/000/0003/500/0002/000/0001/800/0001/500/000780/000420/000220/000

 

محدوده برج های منطقه 22 با شمارگان 4800 با ابعاد خشتی 16*17 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت پشت جلدلت (گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه
3/000/0002/500/0001/500/0001/500/0001/000/000500/000280/000170/000

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.