تعرفه آگهی در مجله

تعرفه آگهی نامه های مجله تبلیغاتی برگ زرین در سال 1400

با  رعایت پروتکل های بهداشتی ، چاپ آگهی نامه برگ زرین در منطقه 22 غرب تهران فعلا با شمارگان 8000 جلد از آذر ماه 1400 شروع می گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین خود و یا با شماره تلفن 44758050 – 44758040 – 44712105 – 44735764  تماس حاصل نمایید 

قیمت ها به تومان می باشد!

محدوده شهرک گلستان و دیگر محدوده های منطقه 5 با شمارگان 8/000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت  پشت جلدلت(گلاسه 150 گرمی)یک صفحه داخلی1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
6/000/0005/200/0003/200/0002/500/000———-1/600/000900/000500/000300/000

———-

محدوده برج های منطقه 22 با شمارگان 4/000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

فعلا برج ها منتشر نمی شود به محض انتشار اطلاع رسانی خواهد شد

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت پشت جلدلت (گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
———-———-———-———-———-———-———-———-

———-