تعرفه آگهی در مجله

تعرفه آگهی نامه های مجله تبلیغاتی برگ زرین در سال 1400

با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی ، چاپ آگهی نامه ها تا اطلاع ثانوی و برگشت آرامش منوقف می باشد .

بلافاصله بعد از تامین شرایط و امکان پذیر شدن چاپ اطلاع رسانی خواهد شد

قیمت ها به تومان می باشد!

محدوده شهرک گلستان و دیگر محدوده های منطقه 5 با شمارگان 8/000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت  پشت جلدلت(گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
———-———-———-———-———-———-———-———-

———-

محدوده برج های منطقه 22 با شمارگان 4/000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت پشت جلدلت (گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
———-———-———-———-———-———-———-———-

———-