تعرفه درج آگهی در مجله ( پیک ) کانون تبلیغاتی برگ زرین در سال 97

(این قیمت تا آخر سال 97 معتبر می باشد)

قیمت ها به تومان می باشد

این مجله ها هر ماه چاپ و پلاک به پلاک توزیع می گردد برای اطلاع از مناطق تحت پوشش در منوی مراجعه کنید

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت ، پشت روی جلد و روبروصفحات داخلینیم صفحه داخلی1/4 صفحه1/8 صفحه
2/400/0002/100/0001/000/000900/000650/000350/000200/000110/000

 

تعرفه قیمت درج آگهی در ویژه نامه برج های مجتمع مسکونی منطقه 22 غرب استان تهران

با شمارگان 6000 جلد ، قیمت ها به تومان می باشد

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت ، پشت روی جلد و روبروصفحات داخلینیم صفحه داخلی1/4 صفحه1/8 صفحه
1/800/0001/600/0001/000/000700/000380/000220/000130/00070/000