تعرفه آگهی در مجله

با توجه به مشکلات پیش آمده تا اطلاع ثانوی زمان چاپ و توزیع مجله نا مشخص می باشد

تعرفه آگهی نامه های مجله تبلیغاتی برگ زرین در سال 1399

با توجه به بازگشت آرامش نسبی به بازار ، و فروکش نمودن تب و تاب گرانی ها ، همزمان با تبدیل شدن جنس کاغذ از تحریر به گلاسه، از آبان ماه 98 قطع آگهی نامه نیز از خشتی به قطع وزیری سابق افزایش می یابد.

قیمت ها به تومان می باشد!

محدوده شهرک گلستان و دیگر محدوده های منطقه 5 با شمارگان 8000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت  پشت جلدلت(گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
4/000/0003/500/0002/000/0001/800/0001/500/000850/000450/000250/000150/000

 

محدوده برج های منطقه 22 با شمارگان 4000 با ابعاد قطع وزیری 17.5*25 CM

روی جلدپشت جلدپشت روی جلد و روبروپشت پشت جلدلت (گلاسه 150 گرمی)یک صفحه1/2 صفحه1/4 صفحه1/8 صفحه
3/000/0002/500/0001/500/0001/500/0001/000/000550/000300/000170/000100/000