چاپ تراکت

اخذ آنلاین چاپ انواع تراکت در اندازه و تعداد دلخواه ، قابل ارسال به تمام نقاط کشور

قیمت انواع تراکت سال 1398 (قیمت به تومان)

کاهش چشمگیر قیمت تراکت گلاسه در نیمه دوم تیرماه 1398

بر روی عنوان تب ها کلیک کنید تا جدول قیمت مخصوص هریک در زیر آن نمایان شود. توجه داشته باشید در حالت موبایل جدول را به سمت افقی بکشید تا جزئیات قیمت و… نمایش داده شود

نوع کارتعداد چاپ مشکی چاپ دو رنگ
تراکت A5 الوان ایرانی تحویل فوری

(چاپ مشکی با ریسو)

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد60/000توصیه نمی شود85/000توصیه نمی شود
2000 عدد100/000توصیه نمی شود125/000توصیه نمی شود
تراکت A4الوان ایرانی تحویل فوری

(چاپ مشکی با ریسو)

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد100/000توصیه نمی شود125/000توصیه نمی شود
2000 عدد200/000توصیه نمی شود250/000توصیه نمی شود
برای فرم های اختصاصی و یا خاص تماس حاصل فرمایید!

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر تراکت 20/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 10/000 تومان می گردد.

 

 

نوع کارتعداد چاپ مشکی چاپ دو رنگ
تراکت A5 تحریر سفید تحویل فوری

(چاپ مشکی با ریسو)

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد75/00085/000100/000113/000
2000 عدد125/000150/000150/000208/000
تراکت A4 تحریر سفید تحویل فوری  با چاپ ریسو

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد125/000135/000150/000208/000
2000 عدد250/000270/000300/000415/000
برای فرم های اختصاصی و یا خاص تماس حاصل فرمایید

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر تراکت 20/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 10/000 تومان می گردد.

نوع کارتعداد تراکت تحریر چاپ رنگی تراکت گلاسه رنگی
تراکت A5 افست 8 روزه

گلاسه 120 گرمی یا 135 گرمی با توجه به موجودی بازار

تحویل 8 روز کاری

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد145/000190/000170/000218/000
2000 عدد240/000295/000291/000346/000
5000 عدد510/000575/000641/000700/000
تراکت A4 افست 8 روزه

گلاسه 120 گرمی یا 135 گرمی با توجه به موجودی بازار

تحویل 8 روز کاری

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد288/000388/000336/000435/000
2000 عدد477/000592/000580/000690/000
5000 عدد1/018/0001/147/0001/283/0001/406/000
برای فرم های اختصاصی و یا خاص تماس حاصل فرمایید
نوع کارتعدادتراکت کرافت A4 (قیمت به تومان)تراکت کرافت A5 (قیمت به تومان)تراکت کرافت A6 (قیمت به تومان)
تراکت کرافت 80 گرم

چاپ افست تحویل 7 روزه

یکرودورویکرودو رویکرودو رو
1000 عدد228/0000321/000114/000160/00057/00081/000
2000 عدد370/000477/000186/000239/00093/000119/000
5000 عدد770/000888/000386/000444/000193/000222/000
تراکت کرافت 80 گرم

چاپ ریسو تحویل فوری (تک رنگ یا دو رنگ)

یکرودورویکرودو رویکرودو رو
1000 عدد140/000165/00080/00090/000——-——-
2000 عدد280/000330/000140/000170/000——-——-
5000 عدد——-——-——-——-——-——-

نمونه تراکت کرافت

چاپ تراکت کرافت
الوان ایرانی (چاپ تک رنگ و دورنگ)
نوع کارتعداد چاپ مشکی چاپ دو رنگ
تراکت A5 الوان ایرانی تحویل فوری

(چاپ مشکی با ریسو)

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد60/000توصیه نمی شود85/000توصیه نمی شود
2000 عدد100/000توصیه نمی شود125/000توصیه نمی شود
تراکت A4الوان ایرانی تحویل فوری

(چاپ مشکی با ریسو)

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد100/000توصیه نمی شود125/000توصیه نمی شود
2000 عدد200/000توصیه نمی شود250/000توصیه نمی شود
برای فرم های اختصاصی و یا خاص تماس حاصل فرمایید!

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر تراکت 20/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 10/000 تومان می گردد.

تحریر سفید (چاپ تک رنگ و دو رنگ)

 

 

نوع کارتعداد چاپ مشکی چاپ دو رنگ
تراکت A5 تحریر سفید تحویل فوری

(چاپ مشکی با ریسو)

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد75/00085/000100/000113/000
2000 عدد125/000150/000150/000208/000
تراکت A4 تحریر سفید تحویل فوری  با چاپ ریسو

تحویل فوری (در اسرع وقت)

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد125/000135/000150/000208/000
2000 عدد250/000270/000300/000415/000
برای فرم های اختصاصی و یا خاص تماس حاصل فرمایید

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر تراکت 20/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 10/000 تومان می گردد.

افست (تراکت گلاسه و تحریر چاپ افست 4رنگ)
نوع کارتعداد تراکت تحریر چاپ رنگی تراکت گلاسه رنگی
تراکت A5 افست 8 روزه

گلاسه 120 گرمی یا 135 گرمی با توجه به موجودی بازار

تحویل 8 روز کاری

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد145/000190/000170/000218/000
2000 عدد240/000295/000291/000346/000
5000 عدد510/000575/000641/000700/000
تراکت A4 افست 8 روزه

گلاسه 120 گرمی یا 135 گرمی با توجه به موجودی بازار

تحویل 8 روز کاری

یکرودورویکرودو رو
1000 عدد288/000388/000336/000435/000
2000 عدد477/000592/000580/000690/000
5000 عدد1/018/0001/147/0001/283/0001/406/000
برای فرم های اختصاصی و یا خاص تماس حاصل فرمایید
تراکت کرافت
نوع کارتعدادتراکت کرافت A4 (قیمت به تومان)تراکت کرافت A5 (قیمت به تومان)تراکت کرافت A6 (قیمت به تومان)
تراکت کرافت 80 گرم

چاپ افست تحویل 7 روزه

یکرودورویکرودو رویکرودو رو
1000 عدد228/0000321/000114/000160/00057/00081/000
2000 عدد370/000477/000186/000239/00093/000119/000
5000 عدد770/000888/000386/000444/000193/000222/000
تراکت کرافت 80 گرم

چاپ ریسو تحویل فوری (تک رنگ یا دو رنگ)

یکرودورویکرودو رویکرودو رو
1000 عدد140/000165/00080/00090/000——-——-
2000 عدد280/000330/000140/000170/000——-——-
5000 عدد——-——-——-——-——-——-

نمونه تراکت کرافت

چاپ تراکت کرافت

اندازه 100mm * 145mm  =A6

اندازه 210mm * 148mm = A5

اندازه 210mm * 297mm  =A4

خدمات جانبی

  • هزینه تای 2 لت هر 1000 عدد 20/000 تومان می باشد و 3 لت 30/000 هزار تومان می باشد!
تاکنی تراکت

تاکنی تراکت

 

چاپ تراکت و توزیع آن در محدوده کسب و کارتان می توان بهترین تبلیغ با هزینه کم برای شما باشد. شما می توانید با طراحی تراکت زیبا کسب و کارتان را به طور کامل معرفی کنید. یک تراکت خوب می تواند نام شما را در محله کسب و کارتان سر زبان ها بیندازد نقش مهمی در استقبال مردم از کسب و کار شما داشته باشد. ما در مجتمع چاپ برگ زرین در کوتاه ترین زمان یک تراکت برای شما با طرح دلخواه طراحی و چاپ می کنیم.

 

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع تراکت و ….) را انتخاب نمایید .
2 – طرح ، لوگو و متن لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.

توضیحات

اندازه 100mm * 145mm  =A6

اندازه 210mm * 148mm = A5

اندازه 210mm * 297mm  =A4

خدمات جانبی

  • هزینه تای 2 لت هر 1000 عدد 20/000 تومان می باشد و 3 لت 30/000 هزار تومان می باشد!
تاکنی تراکت

تاکنی تراکت

 

چاپ تراکت و توزیع آن در محدوده کسب و کارتان می توان بهترین تبلیغ با هزینه کم برای شما باشد. شما می توانید با طراحی تراکت زیبا کسب و کارتان را به طور کامل معرفی کنید. یک تراکت خوب می تواند نام شما را در محله کسب و کارتان سر زبان ها بیندازد نقش مهمی در استقبال مردم از کسب و کار شما داشته باشد. ما در مجتمع چاپ برگ زرین در کوتاه ترین زمان یک تراکت برای شما با طرح دلخواه طراحی و چاپ می کنیم.

 

راهنمای سفارش

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع تراکت و ….) را انتخاب نمایید .
2 – طرح ، لوگو و متن لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.