چاپ پوستر

اخذ آنلاین چاپ پوستر در اندازه و تعداد دلخواه ، قابل ارسال به تمام نقاط کشور

قیمت چاپ پوستر در سال 1401 (قیمت به تومان)

طراحی و چاپ پوستر ارزان و در یک روز تحویل فوری در غرب تهران 

چاپ پوستر ارزان و فوری
نوع کارتعدادسایزقیمت با طراحیزمان تحویل
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم یکرو1/00090*606/900/0003 الی 4 روز
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم یکرو2/00090*60
11/498/000
3 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم یکرو1/00045*60
3/737/000
3 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم یکرو2/00045*60
6,198,000
3 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم یکرو1/00070*1008/200/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم یکرو2/00070*10014/388/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم یکرو1/00070*50
4,332,000
3 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم یکرو2/00070*507/542/0003 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم یکرو1/00034*48 B3
2/164/000
3 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم یکرو2/00034*48 B3
3/695/000
3 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم1/00090*605/730/0003 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم2/00090*609/045/0003 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم1/00045*60
3/000/000
3 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم2/00045*60
4/725/000
3 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم1/00070*1006/570/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم2/00070*10010/725/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم1/00070*503/420/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم2/00070*505/570/0003 الی 4 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم1/000340*480  B31/778/0003 الی 5 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم5/000340*480  B35/498/0003 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم2/000پوستر A3یکرو=2/362/000

دورو=3/435/600

3 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم1/000پوستر A3یکرو=1/560/000

دورو=2/355/000

3 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم1/000پوستر A3 یکرو=1/900000    دورو=2/750/2003 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم2/000پوستر A3 یکرو=2/370/200     دورو=3/450/2003 الی 5 روز

 

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع تراکت و ….) را انتخاب نمایید .
2 – طرح ، لوگو و متن لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر پوستر 40/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 15/000 تومان می گردد.

تفاوت چاپ دیجیتال و افست در تعداد و زمان تحویل متفاوت بود و شما می توانید در صورت نیاز به تحویل فوری و تعداد پایین نوع سفارش را دیجیتال انتخاب نمایید.

پوستر چاپ رنگی

چاپ پوستر ارزان و فوری

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع پوستر و ….) را انتخاب نمایید .
2 –  متن و مشخصات لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – سفارشات شما حداکثر 5 روز کاری آماده خواهد شد و به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهد شد . تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.

توضیحات

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر پوستر 40/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 15/000 تومان می گردد.

تفاوت چاپ دیجیتال و افست در تعداد و زمان تحویل متفاوت بود و شما می توانید در صورت نیاز به تحویل فوری و تعداد پایین نوع سفارش را دیجیتال انتخاب نمایید.

گالری نمونه پوسترها

پوستر چاپ رنگی

چاپ پوستر ارزان و فوری
راهنمای سفارش

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع پوستر و ….) را انتخاب نمایید .
2 –  متن و مشخصات لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – سفارشات شما حداکثر 5 روز کاری آماده خواهد شد و به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهد شد . تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.