چاپ پوستر

اخذ آنلاین چاپ پوستر در اندازه و تعداد دلخواه ، قابل ارسال به تمام نقاط کشور

قیمت چاپ پوستر در سال 1399 (قیمت به تومان)

طراحی و چاپ پوستر ارزان و در یک روز تحویل فوری در غرب تهران 

چاپ پوستر ارزان و فوری
نوع کارتعدادسایزقیمت با طراحیزمان تحویل
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم1/00090*603/415/0003 الی 4 روز
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم2/00090*60
5/992/800
3 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم1/00045*60
1/856/400
3 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم2/00045*60
3,164,400
3 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم1/00070*1004/200/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم2/00070*1007/418/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم1/00070*50
2,212,800
3 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم2/00070*50
3,877,200
3 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم1/00034*48 B3
1,106,400
3 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم2/00034*48 B3
1,939,200
3 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم1/00090*602/198/0003 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم2/00090*603/558/0003 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم1/00045*60
1,248,000
3 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم2/00045*60
1,947,600
3 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم1/00070*1002/383/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم2/00070*1003/927/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم1/00070*501/340/4003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم2/00070*502/132/4003 الی 4 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم1/000340*480  B3669/6003 الی 5 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم2/000340*480  B31/060/0003 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم2/000پوستر A3یکرو=973/200

دورو=1/353/600

3 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم1/000پوستر A3یکرو=624/000

دورو=950/400

3 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم1/000پوستر A3 یکرو=927/600    دورو=1/255/2003 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم2/000پوستر A3 یکرو=1/582/200     دورو=1/962/2003 الی 5 روز
پوستر 70*50 تحریر ایرانی 80 گرم1/000690*485یکرو=1/155/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر ایرانی 80 گرم2/000690*485یک رو= 1/762/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر ایرانی 80 گرم1/000980*690یک رو= 2/013/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر ایرانی 80 گرم2/000980*690یک رو= 3/183/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر ایرانی 80 گرم5/000980*690یک رو= 6/448/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر ایرانی 80 گرم5/000485*690یک رو= 3/412/0003 الی 4 روز

 

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع تراکت و ….) را انتخاب نمایید .
2 – طرح ، لوگو و متن لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر پوستر 40/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 15/000 تومان می گردد.

تفاوت چاپ دیجیتال و افست در تعداد و زمان تحویل متفاوت بود و شما می توانید در صورت نیاز به تحویل فوری و تعداد پایین نوع سفارش را دیجیتال انتخاب نمایید.

پوستر چاپ رنگی

چاپ پوستر ارزان و فوری

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع پوستر و ….) را انتخاب نمایید .
2 –  متن و مشخصات لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – سفارشات شما حداکثر 5 روز کاری آماده خواهد شد و به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهد شد . تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.

توضیحات

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر پوستر 40/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 15/000 تومان می گردد.

تفاوت چاپ دیجیتال و افست در تعداد و زمان تحویل متفاوت بود و شما می توانید در صورت نیاز به تحویل فوری و تعداد پایین نوع سفارش را دیجیتال انتخاب نمایید.

گالری نمونه پوسترها

پوستر چاپ رنگی

چاپ پوستر ارزان و فوری
راهنمای سفارش

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع پوستر و ….) را انتخاب نمایید .
2 –  متن و مشخصات لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – سفارشات شما حداکثر 5 روز کاری آماده خواهد شد و به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهد شد . تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.