چاپ پوستر

اخذ آنلاین چاپ پوستر در اندازه و تعداد دلخواه ، قابل ارسال به تمام نقاط کشور

قیمت چاپ پوستر در سال 1401 (قیمت به تومان)

طراحی و چاپ پوستر ارزان و در یک روز تحویل فوری در غرب تهران  | جهت استعلام قیمت تماس بگیرید | 09396112596 (واتســاپ و تگر|م)

نوع کار تعداد سایز قیمت به تومان زمان تحویل
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم یکرو 1/000 90*60 7/596/000 3 الی 4 روز
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم یکرو 2/000 90*60 12/200/000 3 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم یکرو 1/000 45*60 3/928/000 3 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم یکرو 2/000 45*60 6/290/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم یکرو 1/000 70*100 8/750/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم یکرو 2/000 70*100 14/500/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم یکرو 1/000 70*50 4/505/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم یکرو 2/000 70*50 7/440/000 3 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم یکرو 1/000 35*50 2/252/000 3 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم یکرو 2/000 35*50 3/720/000 3 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم 1/000 90*60 6/885/000 3 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم 2/000 90*60 10/760/000 3 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم 1/000 45*60 3/572/000 3 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم 2/000 45*60 5/572/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم 1/000 70*100 7/635/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم 2/000 70*100 12/255/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم 1/000 70*50 3/946/000 3 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم 2/000 70*50 6/322/000 3 الی 4 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 1/000 50*35 1/973/000 3 الی 5 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم 2/000 50*35 3/161/000 3 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم 2/000 پوستر A3 2/787/000 3 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم 1/000 پوستر A3 1/786/000 3 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 1/000 پوستر A3 1/965/000 3 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 2/000 پوستر A3 3/145/000 3 الی 5 روز
چاپ پوستر ارزان و فوری
  • هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر روی پوستر 100/000 تومان می گردد.
  • فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .
  • هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 50/000 تومان می گردد.
  • تفاوت چاپ دیجیتال و افست در تعداد و زمان تحویل متفاوت بود و شما می توانید در صورت نیاز به تحویل فوری و تعداد پایین نوع سفارش را دیجیتال انتخاب نمایید.
امتیاز بدید به این مطلب page