چاپ پوستر

اخذ آنلاین چاپ پوستر در اندازه و تعداد دلخواه ، قابل ارسال به تمام نقاط کشور

قیمت چاپ پوستر در سال 1399 (قیمت به تومان)

طراحی و چاپ پوستر ارزان و در یک روز تحویل فوری در غرب تهران 

چاپ پوستر ارزان و فوری
نوع کارتعدادسایزقیمت با طراحیزمان تحویل
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم1/00090*603/000/0003 الی 4 روز
پوستر 90*60 گلاسه 135 گرم2/00090*605/040/0003 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم1/00045*601/590/0003 الی 4 روز
پوستر 45*60 گلاسه 135 گرم2/00045*602/640/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم1/00070*1004/200/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 گلاسه 135 گرم2/00070*1007/200/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم1/00070*501/800/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 گلاسه 135 گرم2/00070*503/100/0003 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم1/00034*48 B3962/0003 الی 4 روز
پوستر B3 گلاسه 135 گرم2/00034*48 B31/650/0003 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم1/00090*602/300/0003 الی 4 روز
پوستر 90*60 تحریر 80 گرم2/00090*603/470/0003 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم1/00045*60850/0003 الی 4 روز
پوستر 45*60 تحریر 80 گرم2/00045*601/350/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم1/00070*1002/560/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر 80 گرم2/00070*1003/970/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم1/00070*50920/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر 80 گرم2/00070*502/450/0003 الی 4 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم1/000340*480  B3650/0003 الی 5 روز
پوستر B3 تحریر 80 گرم2/000340*480  B31/060/0003 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم2/000پوستر A3یکرو=940/000

دورو=1/386/000

3 الی 5 روز
پوستر A3 تحریر 80 گرم1/000پوستر A3یکرو=640/000

دورو=1/030/000

3 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم1/000پوستر A3 یکرو=840/000    دورو=1/230/0003 الی 5 روز
پوستر A3 گلاسه 135 گرم2/000پوستر A3 یکرو=1/350/000     دورو=1/790/0003 الی 5 روز
پوستر 70*50 تحریر ایرانی 80 گرم1/000690*485یکرو=950/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر ایرانی 80 گرم2/000690*485یک رو= 1/380/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر ایرانی 80 گرم1/000980*690یک رو= 2/350/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر ایرانی 80 گرم2/000980*690یک رو= 3/560/0003 الی 4 روز
پوستر 70*100 تحریر ایرانی 80 گرم5/000980*690یک رو= 6/970/0003 الی 4 روز
پوستر 70*50 تحریر ایرانی 80 گرم5/000485*690یک رو= 3/660/0003 الی 4 روز

 

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع تراکت و ….) را انتخاب نمایید .
2 – طرح ، لوگو و متن لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر پوستر 40/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 15/000 تومان می گردد.

تفاوت چاپ دیجیتال و افست در تعداد و زمان تحویل متفاوت بود و شما می توانید در صورت نیاز به تحویل فوری و تعداد پایین نوع سفارش را دیجیتال انتخاب نمایید.

پوستر چاپ رنگی

چاپ پوستر ارزان و فوری

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع پوستر و ….) را انتخاب نمایید .
2 –  متن و مشخصات لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – سفارشات شما حداکثر 5 روز کاری آماده خواهد شد و به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهد شد . تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.

توضیحات

هزینه اولیه طراحی و ارسال جهت گرفتن تاییدیه برای هر پوستر 40/000 تومان می گردد.

فایل شما ذخیره و در سفارشات بعدی ، هزینه ای مجدد جهت طراحی اخذ نمی شود .

هزینه ویرایش در مراحل بعدی چنانچه لازم باشد 15/000 تومان می گردد.

تفاوت چاپ دیجیتال و افست در تعداد و زمان تحویل متفاوت بود و شما می توانید در صورت نیاز به تحویل فوری و تعداد پایین نوع سفارش را دیجیتال انتخاب نمایید.

گالری نمونه پوسترها

پوستر چاپ رنگی

چاپ پوستر ارزان و فوری
راهنمای سفارش

برای سفارش هر یک از محصولات فوق لطفا مراحل ذیل را رعایت نمایید.
1 – نوع محصول (تعداد مورد نیاز + نوع پوستر و ….) را انتخاب نمایید .
2 –  متن و مشخصات لازم را آماده نمایید .
3 – مبلغ سفارش را پرداخت نمایید . پرداخت اینترتی + پرداخت به شماره حساب (روی مورد درخواستی کلیک نمایید)
4 – تمام موارد فوق را به شماره تلگرام 09396112596 و یا آیدی @bargezarrin81 جهت اقدام ارسال نمایید .
5 – حتما نام و نام خانوادگی ، نام کسب و کار و شماره تلفن ضروری و شماره ای که تلگرام را ارسال نمودید جهت ثبت سفارش قید نمایید و با همان تلگرام ارسال نمایید.
6 – سفارشات شما حداکثر 5 روز کاری آماده خواهد شد و به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهد شد . تحویل به باربری و یا تیپاکس و یا پست رایگان بوده و لیکن هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.
7 – جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در روزهای اداری و وقت اداری با شماره تلفن های
44712105 – 44758040 – 44758050 (021) تهران تماس حاصل نمایید.